Avui 13 de juny del 2012 he presentat la tesina a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en presència: Dr Manuel Ballbé, Dr Mario Pérez-Montoro i Dra Roser Martínez Quintero i ha anat molt bé. AIxò significa que ara passaré de la UAB a la UB per a continuar amb els artícles de la tesi. Recordo que aquesta tesi està feta sense cap subvenció ni contracte de diners i el faig per simple amor a aprendre i a estudiar amb esperença que un dia pugui fer el pas cap al món acadèmic de manera estable econòmicament. Penjo aquí el PDF del resum del treball d’investigació. D’aquest treball en surt el primer article de la tesi, que en breu enviarem a la revista escollida. Recordo que la meva intenció és publicar únicament en revistes open access, és a dir, revistes on l’accés als articles es lliure i gratuït.
Un prototipus de texty

**Texty: estudi per a millorar la recuperació d’informació amb visualització de textos** TREBALL D’INVESTIGACIÓ PROGRAMA DE DOCTORAT EN SEGURETAT I PREVENCIÓ ESCOLA DE POST GRAU UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) PDF: Jaume-Nualart__Treball-investigació__abril2012