L’evolució de les tècniques comunicatives en temps de dos punt ceros i tres punt ceros fa que la publicitat es converteixi en documental i que una campanya esdevingui desig.

Una mostra n’és el vídeo de la :  la música és actual i inclou tothom (des dels de la ceva, fins els ja antics antiglobis).